Doktorska disertacija, kandidat mr Olivera Injac, Fakultet političkih nauka
petak, 10 septembar 2010 00:00

Fakultet političkih nauka, Podgorica

Doktorska disertacija mr Olivere Injac, asistenta na Univerzitetu Donja Gorica – Humanističke studije, pod naslovom: „Kulturološki aspekt međunarodne bezbjednosti“ i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, izloženi su u Biblioteci Univerziteta Crne Gore.

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije je podnijela Komisija, u sastavu:

  • prof. dr Radovan Vukadinović, redovni profesor Sveučilišta u Zagrebu (mentor);
  • prof. dr Sonja Tomović-Šundić, redovni profesor Univerziteta Crne Gore;
  • prof. dr Anton Grizold, redovni profesor Univerziteta u Ljubljani.

Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može izvršiti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a primjedbe se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, na adresu: Podgorica, Ulica 13 jula br. 2